Latest Entries »

Please visit the new site.

Annons

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet innebär att data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, MMS, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar kommer att registreras. Vidare kommer mobiltelefoners positioner att lagras vid varje samtal, vilket gör att vi alla får en personlig spårsändare.

Thomas Bodström (s), tidigare justitieminister, var starkt pådrivande för datalagringsdirektivet på EU-nivå 2005. Ett argument han använt är att han hellre vill se trafikdatalagringen reglerad än ”oreglerad”. Det tycker jag inte är ett problem eftersom de flesta bredbandsleverantörer raderar informationen inom någon vecka, att jämföra med minimikravet på 6 månader i direktivet. Dessutom är datalagring redan reglerat i lagen i min mening. Bredbandsoperatörer får inte behålla uppgifterna längre än de behöver för att korrekt fakturera kunderna. Vidare känner jag igen Bodströms argumentation från FRA-debatten, där den var lika felaktig.

Tyskland har haft direktivet implementerat ett tag, men i vår har den tyska författningsdomstolen rivit upp lagen med följande motivering:

The court is of the opinion that data retention violates the fundamental right to privacy. It is not necessary in a democratic society. The individual does not provoke the interference but can be intimidated by the risks of abuse and the feeling of being under surveillance […] The directive [on data retention] does not respect the principle of proportionality guaranteed in Article 8 ECHR, which is why it is invalid

Även DN har skrivit om detta. De har alltså slagit fast att datalagringsdirektivet bryter mot Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter Artikel 8, som är en del av svenska grundlagen. Rumäniens författningsdomstol har nått samma slutsats. Den här avhandlingen instämmer om direktivets inkompatibilitet med Europakonventionen.

Det är även anmärkningsvärt att direktivet orsakade självcensur (människor som vet att de kan vara övervakade beter sig annorlunda än människor som inte är övervakade) under sin implementation i Tyskland. Tyskar drog sig från att kommunicera med läkare, psykologer eller annat känsligt via telefon/e-post p.g.a. rädsla för direktivet. Jag tycker det är dumt att folk ska behöva riskera hälsofara på grund av rädsla för statlig registrering.

En av de kanske största argumenten emot datalagringsdirektivet, är urholkningen av den tredje statsmakten. Meddelarskyddet, den grundlagstadgade rätten att anonymt upplysa media, riskeras att undermineras av datalagringsdirektivets extensiva registrering av vem som ringt/smsat/mailat vem och när. Visst har vi också ett förbud i grundlagen mot att efterforska källor, men det har tidigare brutits mot och kommer att hända igen. När det finns ett komplett register tillgängligt blir frestelsen enorm, och dessutom läcker alla databaser genom antingen tjänstemän, buggar eller angrepp utifrån. Det är bara en tidsfråga. Efterforskning av källor är dessutom bara en av flera ändamålsglidningar som kan uppstå av ett register som datalagringen innebär. Ett av många skräckscenarion vore om arbetsgivare börjar få kolla upp om den arbetssökande har olämpliga kontakter, men det slipper vi förhoppningsvis se på ett bra tag.

Det är oerhört viktigt att vem som helst vågar tipsa journalister om missförhållanden i samhället utan risk att avslöjas, och jag frågar mig vart samhället är på väg när vi begränsar den viktiga hörnstenen i en modern västerländsk demokrati. Är det lämpligt att börja tumma på demokratin för att vi är rädda för terrorister? Till råge på allt utan bevis om att det ger en brottsbekämpande effekt (mer om det nedan).

Sedan har vi aspekten att motiverade, organiserade brottslingar har bättre teknisk kompetens än medelsvensson. Brottslingar och terrorister, som direktivet är ämnat att hindra, kommer att hitta sätt att kringgå registreringen åtminstone delvis. Redan idag finns det teknologi för att gömma sig väl på internet (se tillexempel darknetet i2p), och lagstiftning som datalagringen tvingar kraftigt på både utvecklingen och brukandet av dessa. Terrorister och andra allvarliga brottslingar kommer att vara blixtsnabba på att gömma sig i darknets. Risken finns alltså att datalagringsdirektivet i slutändan har motsatt resultat.

Lägg sedan till att en statistisk utvärdering utförd av EU-kommisionen visar att datalagringen varken leder till mindre brottslighet eller högre uppklarningsgrad. Vidare kan direktivet komma att göras om på grund av att det misslyckats med flera av målen, enligt norska rättsexperter Aftenposten talat med:

– Detta kommer troligtvis att innebära att det görs ändringar i direktivet, säger Finn Arnesen, professor och expert på EU-rätt vid Senter för europarett

Är det lämpligt att implementera direktivet i Sverige när dess verkan och framtid är oviss?

Datalagringsdirektivet är också väldigt dyrt att införa. I vissa länder har staten betalat för det, i andra har räkningen hamnat i internet- och teleoperatörernas knän. Kostnaden har många svenska företag vänt sig kraftigt emot, för det är frågan om kostnader i miljardklassen samt ett rättsövergrepp mot deras kunder. I slutändan är det förstås kunderna eller skattebetalarna som får betala. Med tanke på att det inte är bevisat att massregistreringen har haft någon positiv effekt alls på brottsbekämpningen i andra länder kan man inte ens försöka kalla det kostnadseffektivt.

Hur ser då möjligheterna ut för Sverige att slippa datalagringsdirektivet? Då det är ett EU-direktiv är vi ju delvis skyldiga att implementera det, men vi kan faktiskt vägra också. Vi skippar helt enkelt att fatta beslut om att införa det. För att nämna ett exempel är vi minst lika avtalsbundna att införa euron som valuta, men det var inte svårare än att säga nej och strunta i att införa det. Det underlättar ju också att det finns goda grunder på att direktivet bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Framför allt handlar det om politisk vilja. Sverige bestämmer (än så länge) över Sverige. Tro inte på politiker om de säger att vi måste införa direktivet.

Alliansen (undantaget Centerpartiet som uttryckt skepsis) vill införa direktivet, men inte förrän efter valet då en implementering nu vore närmast ett politiskt självmord. Socialdemokraterna är lika ivriga, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nu nej, trots en tidigare överenskommelse med (s) om ett svenskt införande. Det är helt klart lovande att (mp), (v) och (c) på ett hörn säger nej till datalagringen, men det finns en oro över hur mycket löftet är värt när de sitter i förhandlingar om ministerposter. Vi vet vad de tycker, men inte vad som prioriteras.

Piratpartiet förefaller det enda parti man fullkomligt kan lita på inte kommer att förhandla bort datalagringsmotståndet. Piratpartiet brukar kritiseras över att vara ett ”enfrågeparti” eller ”fokusparti”, men det har faktiskt fördelen att man får veta inte bara vad partiet tycker utan även vad partiet prioriterar.


Jag har nyligen köpt en HTC Desire och är tokigt nöjd (skriver från den nu). Det finns dock två anmärkningsvärda skavanker med androidplattformen idag. Det första är att vi i Sverige inte har tillgång till att köpa applikationer genom Android Market. Den andra skavanken är att det bara går att installera Apps på interna minnet och inte på det utbytbara microSD-kortet. (den här begränsningen kan man ta sig runt genom att roota telefonen, men det bryter ofta garantin)

I det här inlägget vill jag tipsa om ett sätt att komma åt möjligheten att köpa Apps. BetalApps går att komma åt direkt i telefonen genom att roota och installera MarketEnabler, som lurar Market att du är tysk. Dock finns det många skäl att inte roota så här är en länk till en bra guide till att komma åt Betalapps genom datorn och sedan föra över.

Om ni kör Linux och får ”insufficient permissions for device” när ni installerar genom usb-kabel:

kör då
su (sudo -i på ubuntu)
cd android-sdk-linux-linux/tools
./adb kill-server
./adb start-server
./adb devices
exit

./adb install

Här nedan finns en tabell som en hel del behöver se. För många av oss är det en självklarhet sedan länge, men alla är inte lika insatta.

Den i princip enda likheten mellan Piratpartiet och Sverigedemokraterna är att båda är utanför riksdagen och har en möjlig chans att äntra den, vilket lockar väljare som vill protestera mot riksdagspartierna. Väljare som har svårt att välja mellan PP och SD är antagligen primärt intresserade av att rösta mot rådande politiska ordning och/eller oinsatta.

För mig är det viktigt att dessa väljare får del av skillnaderna mellan ”missnöjespartierna”, så att de kan se till att rösta för någonting de tror på samtidigt som de uttrycker sitt missnöje. Något annat vore sorgligt.

Tabell PP vs SD

Tack till Carl Johan Rehbinder, klicka för originalpost

Läs även Sammy Nordströms svar till två ungdomar som undrar över skillnaderna mellan PP och SD.

In this post I will describe how to install an additional operating system right into your current one, by using the free and open-source VirtualBox to install a Virtual Machine. In the end, you will have Windows 7 installed on your computer, residing in a window (or fullscreen of course) like any other application inside your operating system (be it Windows, Linux or Mac). Assuming you have a Windows 7 DVD or have otherwise aquired it, of course. Some parts will apply even if you choose to install a different OS.

What is it good for?

 • It allows you to try out operating systems, or even betas of them without running a risk of making your computer unusable.
 • Access applications that may not be available on your main operating system (Host).
 • You’re free to experiment with the virtual machine (guest), your host system is always safe.
 • If the guest crashes, the computer won’t have to reboot.
 • Running two OSes simultaneously is pretty cool.

Just to clarify, the Host is the Operating System you already have and use. The Guest is the OS you’re going to install inside a virtual machine inside your host. The Guest is sometimes referred to as the Virtual Machine (VM).

0. Acquire a copy of the OS you wish to install.

This could either be a physical Windows/Linux CD/DVD or an ISO image (.iso file ending). Many Operating Systems are supported – you could even install an early version of Google’s Chrome OS, or the smartphone OS Android. However, Mac OS X isn’t supported – on the other hand that would likely be illegal anyway. If you don’t have an OS available for installation, you could simply grab Ubuntu here (follow step 1).

1. Install VirtualBox

 1. Go to the VirtualBox Downloads page.
 2. Download VirtualBox for your current OS.
 3. Install it like you usually install applications for your platform. You should be able to figure it out.
 4. Launch it.

2. Setting up a New Virtual Machine

At this point, you will have a window resembling the below image.

VirtualBox initial screen

Your window will look similar to this now. However, your list will be empty and your OS probably has a different theme.

Go ahead and click New. A new, smaller window will pop up. Clicking next will bring us to:

Make sure to pick the OS you’re going to install (Windows 7 if you’re following in my steps). Click Next.

Now it’s time to decide how much of your RAM (memory) you will dedicate to Windows 7 when it’s running. 1GB (1024MB) is stated as the system requirement by Microsoft, but even 512MB works. You can change this later if you want. I will take 1GB (however, that only left me 1GB for my host OS, not brilliant for my multitasking nature.). When you have decided, click Next.

The Guest OS (Windows 7) needs somewhere to store itself. This time, you’ll want to Create a new hard disk. A new window will pop up. Click Next.

Even though Fixed-size storage probably is slightly faster, I would recommend Dynamically expanding storage. That way, the size will grow when needed. About 6GB after your installation of Windows 7. Once you have clicked Next, you will be asked what you want its maximum size to be. Don’t be afraid to set it high, it still won’t claim more storage than it needs. A 40 GB cap isn’t an unreasonable amount, perhaps you should set it higher if you want to install a lot of applications. But you will be able to share folders/partitions to your Guest OS, which we will go through further down.

Now we've set up a Virtual Machine! Time to cram an OS in.

3. Install the Operating System.

Now it’s time to put that CD/DVD into the computer, or remember what folder that .iso is in.

You will have a new Virtual Machine entry in VirtualBox. Select it and press Start.

A scary window will present itself. It basically tells you that your mouse and keyboard will be stuck inside the Virtual Machine until you press Right Ctrl. There will be more of these windows. Next, the First Run Wizard will pop up. It will help you install an OS by letting you select the install disc:

Locate the installation disc and click Next. Then click Next yet again at the summary.

Now the Virtual Machine will boot up, much like any computer (except for a few more pop-ups, you’ll be acquainted with them soon enough). It will boot from the installation media you chose, and let you install the OS as normal, a section I won’t cover here. If you feel very uncomfortable with the OS installation process, there are plenty of tutorials on the web that covers it better than I would! But it’s simple, and you have nothing to fear.

Now complete the installation. This is going to take a great deal of time, so do something else. You could try my beta-stage Tower Defense-game.

4. Install Guest Additions

Before you think you’re all done, there is one more thing you’re likely to want to do.  You should install Guest Additions because of:

 • Mouse pointer integration – VirtualBox won’t need to Capture your mouse any more, which will let you switch between host and guest far more smoothly.
 • Support for 3D-acceleration and DirectX/OpenGL. [experimental]
 • You will be able to resize the Guest to an arbritrary resolution, just like you would any other window by dragging in the corner.
 • You will be able to share folders from your host to the guest. The Windows guest will even be able to access ext3/4 partitions on your linux host.
 • Better performance

Basically a near-seamless integration between host and guest! Lovely! I find VirtualBox a cumbersome experience without it.

The VirtualBox Manual states that we will need to boot Windows up in Safe Mode to fully install the Guest Additions, otherwise Windows won’t let us replace some system .dll’s – leaving us without Direct3D acceleration. There is some controversy around this, however; some people say that safe mode is not required, but let us take the sure way:

 1. First, I will advise you to unmount the installation media first (otherwise you might end up in the CD’s Advanced Boot Screen, which is not what you want!). To unmount, click the little CD-icon in the bottom of the Virtual Machine window and uncheck.
 2. Boot up in safe mode. Start the VM (guest) and Press F8 repeatedly until you get to the Windows Advanced Boot Screen. You might need several attempts.

  Pick Safe Mode

 3. Click the Devices menu at the top of the VM window, and choose Install Guest Additions. If it doesn’t autostart, go to Computer and double-click the Guest Additions CD. A standard Windows install wizard will pop up. Just click next through it (and accept and read any pop-ups), but don’t forget to check Direct3D support if you want it!
 4. Reboot the VM when it’s done.

Windows 7 on the left, and Kubuntu 9.10 to the right. Lovely!

5. Setting up a Shared Folder

A shared folder will allow you to access all your documents, photos and other files on your computer, through the Guest.

 1. Shut down your Virtual Machine.
 2. Select it in the VM list in VirtualBox, and click Settings
 3. Choose Shared Folders:
 4. Click the + [Folder] icon in the upper right corner.
 5. Select which folder you wish to share. This could be C:\ if you use a Windows host, name it, and click OK:
 6. Click OK again and start the Virtual Machine.
 7. Once Windows 7 is booted, open up Computer, right-click Network and choose Map Network Drive:
 8. Now type in \\vboxsvr\<folder name>, and make sure Reconnect at logon is checked. Click Finish.
 9. Now you know how to gain access to all files on your host!

Another way of doing step 8:

 1. Open up Run (Windows key + R)
 2. Type in cmd and press Enter.
 3. A console window will pop up. Type in net use x: \\vboxsvr\<folder name>

Summary

You now have Windows 7 installed inside your host! From here, you can install the programs you need in your Guest. Although, game support appears quite flawed – but some games work and you may be lucky! I haven’t tested gaming thorougly.

You may also want to play around with the VM settings. You could optimize or make sure 3D/2D hardware acceleration is enabled. I won’t guide you other than saying that foo, bar and foo2 should be disabled in your Windows Guest. (update coming when I have looked up what they’re called)

If anyone is interested, here are the specifications for my computer:  Kubuntu 9.10 32-bit, 2GB RAM (although I upgraded to 4GB while authoring this tutorial), 3GHz AMD Dual-Core, Nvidia 8800GTS 640MB. VirtualBox version 3.1

(kopierat från kanin)

Det brinner i en lövhög utanför en flyktingförläggning för barn. Här ställs vårt engagemang i Piratpartiet på sin spets. Kan vi ens tala om att vi bryr oss om mänskliga rättigheter om vi låter detta passera utan kommentar?

När Piratpartiet talar om medborgarrätt är det nästan alltid i frågor kring våra rättigheter på och kring internet. Men i principprogrammet talar vi om människorätt. Det senare avspeglas även i styrelsens senaste beslut om vård till papperslösa.

Vad vi menar är att det blir ett glapp i vad vi säger oss stå för och vad vi i praktiken står för. Vems rättigheter är det vi värnar om vi säger oss stå för mänskliga rättigheter? Ska vi tala om mänskliga rättigheter, medborgarrätt och människorätt behöver vi ta frågor om asylsökande och deras integritet på allvar.

Vi menar att vi har stöd för detta i principprogrammet:

”Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.”

Därför ska vi tala om att det är en mänsklig rättighet att få en dräglig asylansökan och en rättssäker prövning av den. Sverige bryter enligt Amnesty med flera mot asylrätten, och om vi bryr oss om mänskliga rättigheter hoppas vi att det såväl gäller flyktingbarn som kvinnor av utländsk härkomst!

Därför ska vi tala om den mänskliga rättigheten att inte behöva känna sig hotad i det land där man sökt en fristad, om eldar som tänds utanför flyktingförläggningar med minst samma emfas som när vi talar om att människor stängs av från internet.

Därför ska vi inte vara rädda för att tala om dessa frågor utifrån ett piratperspektiv med stöd i principprogrammet!

Vi uppmanar alla pirater som håller med oss att kopiera det här inlägget till sin egen blogg.

Klara Tovhult

Jimmy Callin

Göran Widham

Rikard Fröberg

Sammy Nordström

Isak Gerson

Johnny Olsson

Marco Baxemyr

Leif Ershag

Marit Deldén

Olof Bjarnason

Jens Ayton

Niklas Starow

Obeveklig

Emma Ershag

Mikael Hedberg

Björn Nilsson

Jag vet att det här är en aning sent – nästan en vecka är ju länge i internetvärlden! Men bättre sent än aldrig!

Jag flög alltså ner till Uppsala på Lördag morgon förra helgen, och väl där blev jag lite förvirrad över att uppsalabon Mattias ”Mab” Bjärnemalm i valberedningen inte svarade i telefonen. Nåväl, jag hittade till Ung Pirat(/Piratpartiets) kansli på Vretgränd 18, ett riktigt fint ställe. Vid porten stötte jag på min valberedningskollega Jimmy ”kanin” Callin som åkt från Göteborg. Han hade inte fått tag på Mab heller. Strax därefter släppte Sandra Grosse in oss till kansliet – trevligt nog hade Ung Pirat hade förbundsstyrelsemöte! ❤ Det var väldigt kul att träffa en stor del av Ung Pirat-styrelsen igen, och extra spännande att träffa Max Gnipping som jag mailat lite med genom Ung Pirats internationella samordningsgrupp.

Klockan närmade sig 11. I väntan på våra kollegors ankomst till vårt möte som var inplanerat vid ett, satte vi oss och lyssnade på UP-mötet. Budgetförslag diskuterades. På min uppmaning skickade kanin sms till resten av valberedningen för att kolla om allt var som det skulle.

Någon timme senare, drygt ett, var hela valberedningen på plats (Marco Baxemyr [Lycksele], Jimmy Callin [gbg], Mimmi Lowejko [Malmö], Jan Lindgren [sthlm] och Jonathan Rieder Lundqvist [sthlm]) – utom Mab som är den enda som bor i Uppsala av oss. Ingenting hade hörts.

Efter ett tag bestämde vi oss för att vi skulle börja utan honom. Vi gick till mötesrummet och presenterade oss, lärde känna varandra. Mimmi, Jan och Jonathan hade jag inte träffat tidigare (även om vi förstås chattat). Det var riktigt skoj att träffa dem! 13:50 satte vi igång, Mimmi valdes till mötesordförande och Jimmy, med sin MacBook till sekreterare.

Under de följande timmarna bestämde vi bland annat:

 • … att en skypekanal för valberedningen ska skapas.
 • … förfråga styrelsen om att få sitta med vid styrelsemöten i syfte att få en inblick i rådande styrelsemiljö.
 • … göra ett utskick om förfrågning av kandidater.
 • … sprida information genom kanaler och kontakter.
 • … ett preliminärt schema för intervjuer.
 • … att sätta upp ett Google Docs-dokument för att sammanställa kandidater.

(Valberedningen tänker intervjua styrelseintresserade (kanske även valberednings- & revisorsaspiranter) i landet på ett 5-tal orter i början av kommande år. Orterna är temporärt Stockholm (sthlm-distrikt), Malmö(syd), Göteborg (väst), Umeå (norr) och Uppsala/Linköping (öst). Med reservation för ändring. Tanken är att intresserade skall ta sig själva till dessa orter för intervjun – även om vissa kan behöva åka en bit, så är det en uppoffring man bör vara redo att göra)

Valberedningen diskuterade även valberedningsöppenhet. Bloggposter om våra beslut om riktlinjer och annat växte snabbt fram som en idé, och denna post är väl ett led i det. Vi tänker sätta upp en bloggfeed på valberedningen.piratpartiet.se, liknande den på live.piratpartiet.se – fast där valberedningens bloggposter om valberedandet dyker upp. Denna idé förädlades under kvällens gång.

Vid det laget, då mötet var överstökat, åtgärdade vi våra magars tomma tillstånd genom att äta på ett ställe med kebab & hamburgare et cetera. Gott.

Då vi återvänt till kansliet satte vi oss till slut och spelade sällskapsspel – Munchkin Booty. Det var ett kul spel! Jag var dessutom väldigt nära på att vinna, men jag är säker att jag tyckt om spelet ändå! Jan vann, efter att stockholmarna bildat koalition.

Efter spelomgången var det dags för stockholmarna (plus Mimmi, som skulle sova där hos sin syster) att åka. dök dock Mab upp, uppskattningsvis sex timmar sent. Vad hade han gjort? Jo, sovit som en stock förstås! (natten innan återvände han från Dreamhack, så helt ogrundat var det inte!)

Därefter hade jag och kanin ett till, något mindre formellt möte med Mab där vi förmedlade vad vi andra kommit fram till, och lyssnade på vad han hade att säga. Konsensus från detta mindre möte var kortfattat ungefär som följande:

 • …Vi siktar på att tillsätta en styrelse om 15 personer. Den sittande styrelsen är på 11, varav 3 vars mandatperiod löper ut och således kan ersättas. Det ger oss 7 personer att tillsätta, inklusive suppleanter.
 • Väst, Syd och Norr har idag bara 1 ledamot var (eller hur?). Med en styrelse på 15 har vi råd med att se till att varje distrikt har minst 2 ledamöter. Trots att varje distrikt har operativ representation i partiledningen bedömer vi det som en bra idé.
 • Könsfördelningen inom styrelsen bör vara inom 40-60 området, helst med lite marginal. Minns jag rätt nu, så blir andelen kvinnor i procent exakt 40 om 2 av de 7 vi tillsätter är kvinnor. Således bör vi sikta på 3 kvinnor för att ha en marginal.

(Notera att ovanstående punkter bara är genomgångna med halva valberedningen, så det är verkligen subject to change)

Mångfald är grymt bra!

Vi passade också på att göra en testintervju på en närbelägen vi visste var intresserad. Personen kommer förmodligen att få en till intervju längre fram, då vi fastslagit frågorna till punkt och pricka.

That sums it up! Jag och kanin övernattade i Karolina Andersdotters lediga studentrum, då hon studerar på Island (?). Det enda jag ångrar med denna helg, är att jag inte bokade flygbiljetter tidigare – så att jag kunnat ta ett senare plan än kl 12:00 Söndag, och således kunnat delta på Piratfika i Uppsala.

Jag gillar för övrigt sista stycket i detta blogginlägg.

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot FRAs avlyssning.

Flera juridiska experter uttrycker sig dessutom mycket tveksamt till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera, förbättra och publicera på din blogg.

http://bloggar.se/om/telia http://bloggar.se/om/fra http://bloggar.se/om/politik http://bloggar.se/om/samhälle

Game project added to Sourceforge

After a month of stagnation on my Tower Defense game, I implemented some cool stuff yesterday and today. Mainly a makeshift main menu and flashy animated text messages popping up.

Just a moment ago I started a Sourceforge.net project for it. Pretty neat! I appreciate that Sourceforge supports bazaar version control, and I do not yet know if I will discontinue the launchpad branch or keep it updated. Keeping it updated would be no big deal if I only bothered to write a proper ‘bzr push’ alias for both Sourceforge and Launchpad.

There is a source release of version 0.4 available. Binary releases for Windows will pop up soon (I am pretty sure I know how to do it properly!)[Update: Windows version available]. Please note that the game is not balanced at all and not near complete. Consider it alpha-stage.  However, it allows for an initial impression and I would be grateful for any feedback! A more rounded-up release is planned for next week

Towerdefense Mind Map

Via @justinvincent I found Mindmeister – a supercool mind mapping collaboration tool!

This suits me perfectly for the game project I mentioned in my last post.

It supports embedding, too! Unfortunately, WordPress.com refuses to accept the HTML-code for it  – but embedding looks like this (proof-of-concept on my own testing-server). The direct link for the mind map I’m making for the game project can be found here. Really neat tool!

In fact, I like it so much that I feel prepared to pay for premium once I turn 18. I haven’t looked into the difference of Free and Premium though, and I haven’t seen the price tag either, so I’m assuming it’s realistic.