Jag upptäckte först ikväll att riksdagen är på väg att ratificera lissabonfördraget. Förmodligen är det väl jag som är allmänt efter, men om media uppmärksammat detta i en – enligt mig – rimlig mängd är jag övertygad att jag märkt det betydligt tidigare.

Det måste erkännas att jag inte är lika insatt som jag skulle vilja, så inga visa ord från mitt håll denna gång.

Men HAX påpekar:

Enligt 10 kapitlet, 5 §, första stycket i regeringsformen strider en ratificering av Lissabonfördraget mot grundlagen. Riksdagen kan enligt denna inte överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket.

Men det tänker riksdagen göra. Ändå.

En kommentar påstår följande:

Precis samma sak gjorde man vid EU-inträdet, man ändrade grundlagen (RF 10:15 ?) med ett enda riksdagsbeslut trots att de inte har befogenhet att göra det. Så hela EU-medlemskapet är ogiltigt. Problemet är ju bara att alla myndigheter, domstolar mm följer staten eftersom de inte är självständiga, och eftersom vi inte har någon författningsdomstol så togs frågan aldrig upp.

Är detta sant? Då var jag inte mer än 4 år, och hade annat för mig! En halvslö googling gav inget svar, men jag tvivlar på att det var standard för tidningar att ha en webbupplaga 1995!

Now, my friends, let us pray this hope will be enough to freeze it for a year or so. Edit: It wasn’t.

Annonser